انتشارات هنگام هنر

ناشر تخصصی هنر

انتشارات هنگام هنر

ناشر تخصصی هنر

طبقه بندی موضوعی

انتشارات هنگام هنر 


ناشر تخصصی کتب هنر با هدف انتشار حاصل نتایج پژوهشگران عرصه هنر و آشنا ساختن مردم با نتایج پژوهشهای این پژوهشگران عزیز تاسیس شده است. 


امید داریم که با کمک پژوهشگران عزیز گامی هر چند کوچک در راه اعتلای فرهنگ و هنر ایران زمین برداشته باشیم. 


انتشارات هنگام هنر 


تلفن تماس 


66479428